Techno Cut: the best solution

 
Techno Cut Hungary har sedan många år tillbaka varit närvarande på ungerska marknaden och tack vore sina anspråksfulla tjänster och yrkeskunniga medarbetare kan företaget uppfylla den jämnt växande marknadens alla krav.
Under dessa år av verksamhet har Techno Cut Hungary utarbetat en jämn och hög kvalité i teknologi leverans tjänster för företagets alla konverteringsmaskiner och har ett tätt och profitorienterat samarbete med sina kunder, står alltid till kundernas förfogande och försöker hitta bästa och mest effektiva lösningen på alla frågor.
Industriell användning
 • Elektroniska sektorn
 • Bilindustri sektorn
 • Byggindustri sektorn
 • Emballerings och logistik sektorn
 • Packnings sektorn
 • Etikett och identifierings sektorn
 • Ortopediska sektorn
 • Solar industri och vind energi
 • Skepps sektorn
 • Möbel sektorn
Elektroniska sektorn Bilindustri sektorn
Byggindustri sektorn Möbel sektorn

Produkter

Techno Cut Hungary använder enbart kvalité grundprodukter för att alltid kunna ge sina kunder garanterad och hög kvalité i alla användningar. Techno Cut Hungary använder följande produkter:

 • dubbel häftande tejper
 • maskerings tejper
 • skum
 • EPDM
 • neopren
 • gummi
 • filt
 • plast
 • bumpon
 • bumper
 • skyddsfolie
 • slipmedel
 • klister papper
 • polycarbonate
 • textil
 • kork

dubbel häftande tejper skum skyddsfolie

Teknologi

 • Flattryckspress stansning
 • Rotations stansning
 • Skivning
 • Skivning och återspolning
 • Drejskivning
 • Laminering
 • Plotter

Drejskivning Laminering

För mer information hittas vi på e-mall adress: info@technocuthungary.com